Pengenalan Pulau Pinang Mengajar

Program Pulau Pinang Mengajar adalah kelas bimbingan untuk membantu murid daripada keluarga B40 dan golongan rentan untuk meningkatkan tahap literasi dan numerasi. Program ini  dibantu oleh sukarela yang terlatih dan prihatin untuk memajukan pendidikan pelajar miskin yang tinggal di Projek Perumahan Rakyat (PPR) dan luar bandar yang tertinggal.

Program ini telah bermula pada tahun 2019 dan sehingga kini program ini telah membantu hampir 200 pelajar dengan jumlah sukarelawan terlatih seramai 80. Berikut adalah lokasi pelaksanaan program (Sehingga 2022) : 

SAR AL- AMIN
NIBONG TEBAL
SAR AR-RAHMAN
PADANG CEMPEDAK
PPR JALAN SUNGAI JELUTONG
DEWAN MPKK KAMPUNG MELAYU, AIR ITAM

Pelaksanaan program ini adalah komitmen YIPP dalam membangunkan nilai modal insan yang berilmu pengetahuan (ulul albab) dan berakhlak mulia (akhlakul karimah) selari dengan visi Kerajaan Negeri Pulau Pinang.