Program Khas

Yayasan Islam Pulau Pinang juga melaksanakan program dan projek khas yang diarahkan oleh pihak kerajaan menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK). Sehingga kini YIPP telah diberikan amanah untuk melaksanakan program di bawah MMK Agama, MMK Pemerkasaan Komuniti, Majlis Pembangunan Bumiputera Pulau Pinang dan pelbagai lagi jabatan dan organisasi. 

5 Teras Khaira Ummah 2030

HEBAT

EKONOMI

BAITI JANNATI

ANAK MUDA

TARBIAH