Pengenalan

Yayasan Islam Pulau Pinang (YIPP) adalah Agensi Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang dikawal selia oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP). 

Visi

Menjadi Organisasi Yang Memperkasakan Pembangunan Ummah dan Syiar Islam di Pulau Pinang

Misi

Merealisasikan Agenda Pembangunan Ummah Melalui Pengurusan Yang Cekap Dan Berkualiti Berlandaskan Syariat Islam

Objektif
YIPP

Menyokong Institusi Islam lain di Pulau Pinang

Merancang dan mempromosikan usaha untuk memperkukuhkan perkembangan pendidikan kepada pelajar Muslim dengan mewujudkan peluang pendidikan

Memberi bantuan dan mewujudkan akses kepada pendidikan dan peluang pendidikan di peringkat yang lebih tinggi bagi masyarakat Muslim di Pulau Pinang