Pengenalan Sekolah Islam Antarabangsa
Yayasan Islam Pulau Pinang

Yayasan Islam Pulau Pinang (YIPP)  akan membangunkan sekolah Islam Antarabangsa  bagi memenuhi permintaan tinggi masyarakat Islam di kawasan utara Malaysia. Projek ini dicadangkan di atas Lot 1090, Lintang Sungai Ara, Mukim 10, Daerah Barat Daya Pulau Pinang. Sekolah Islam Antarabangsa ini dijangkakan akan menampung 1000 orang pelajar dengan menggunakan kurikulum antarabangsa bagi membolehkan pelajar menduduki peperiksaan International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)