Hospital Islam Pulau Pinang

YIPP berhasrat untuk merealisasikan Visi Penang 2030 Kerajaan Negeri Pulau di bawah Tema A: Visi Penang 2030 iaitu “meningkatkan daya huni sebagai peningkatan kualiti kehidupan.”

Bagi mencapai tujuan tersebut pihak YIPP akan bekerjasama dengan agensi kerajaan dan pihak swasta yang berkaitan untuk membangunkan projek yang memberikan impak tinggi. Pihak YIPP juga berhasrat untuk menjana pendapatan menerusi kaedah mengoptimumkan penggunaan tanah dan ruang yang bersesuaian.