Pembentangan Kertas Kerja Cadangan Program Iltizam Huffaz dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah Zakat Pulau Pinang

Peruntukan bagi pelaksanaan program Program Iltizam Huffaz sebanyak RM 300,000.00 diluluskan tertakluk kepada kelulusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bagi menggunakan dana tawaquf Zakat Pulau Pinang.