Sharing Session bersama ADAB Youth Garage (AYG)

Perkongsian pengalaman tentang penubuhan pusat komuniti dan perlaksanaan program di ADAB Youth Garage (AYG). Pertukaran idea dan sumbang saran pembangunan sukarelawan dan komuniti anak muda