Latihan Sukarelawan Menghadapi Bencana

Program ini adalah usaha bertujuan memberi pendedahan dan persediaan awal bagi menghadapi bencana banjir kepada peserta dan latihan ini diberikan oleh pihak Angkatan Pertahanan Awam Butterworth.

Objektif

  • Menjayakan salah satu teras dalam Khaira Ummah 2030 iaitu Teras Anak Muda yang diketuai oleh Yayasan Islam Pulau Pinang.
  • Mempersiapkan diri bagi menghadapi bencana jika berlaku.
  • Membuka mata orang awam tentang mandat dan tugas Angkatan Pertahanan Awam Malaysia