Perbincangan Bersama Perbadanan Pengurusan Taman Sri Pinang

Perbincangan bagi pembukaan Baitul Hikmah di Flat Taman Sri Pinang, Jelutong. Selain itu, mengukuhkan hubungan antara komuniti Taman Sri Pinang dengan Yayasan Islam Pulau Pinang.

Perbincangan ini melibatkan pegawai YIPP bersama dengan Pengerusi Perbadanan Pengurusan Taman Sri Pinang iaitu Encik Ishak.