#YIPPBantu Hasil sumbangan anda, sebanyak RM2,448.10 telah berjaya dikumpulkan sehingga ke hari ini dan 10 buah Kotak Nutrisi telah kami agihkan kepada pelajar-pelajar dhuafa. 10 buah kotak telah kami serahkan pada 29 Julai 2021 yang lalu di PPR Jalan Sungai, Jelutong dan agihan akan diteruskan dari masa ke masa. Terima kasih kepada penyumbang. Kutipan sumbangan masih diteruskan bagi yang berminat. Untuk menyumbang, anda boleh menyalurkan sumbangan ke akaun : KELAB KEBAJIKAN KAKITANGAN YAYASAN ISLAM PULAU PINANG 8881042114725 AMBANK