SOP PPN FASA 2 | Garis Panduan Tatacara Aktiviti Keagamaan Di Masjid & Surau Seluruh Negeri Pulau Pinang Bagi Tempoh Pelaksanaan Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara (PPN) (Kemudahan-kemudahan Bagi Individu Yang Telah Menerima Vaksinasi Lengkap) Berkuatkuasa Bermula Subuh 18 September 2021.

#yipppemangkinummah
#PatuhiSOP
#kitajagakita