Yayasan Islam Pulau Pinang (YIPP) Ingin Merakamkan Setinggi-tinggi Penghargaan dan Terima Kasih Kepada Y.BHG DATO’ HAJI ZULKIFLI BIN LONG

Atas Khidmat Bakti dan Usaha Gigih Semasa Menjawat Jawatan Setiausaha Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAINPP)

Ikhlas
Pengurus Besar dan Seluruh Warga Kerja Yayasan Islam Pulau Pinang (YIPP)