𝐊𝐎𝐓𝐀𝐊 𝐍𝐔𝐓𝐑𝐈𝐒𝐈 𝐔𝐍𝐓𝐔𝐊 𝐃𝐇𝐔𝐀𝐅𝐀

Apa itu Golongan Dhuafa?

Dhuafa adalah istilah umum yang merujuk kepada keadaan seseorang atau kumpulan yang hidup dalam keadaan tidak berdaya baik dari segi ekonomi dan sosial .

Suasana ini biasanya tercermin dalam kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan, penderitaan, kelemahan dan penindasan.

Mereka tergolongan dalam Dhuafa disebabkan faktor sistem ekonomi dan sosial yang pincang. Bukan semata-mata hanya kerana mereka malas.

 
 
 

Sumbangan Dana

Bayaran Online