Pembentangan Kertas Cadangan Program iltizam Huffaz kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Secara dalam Talian

Pihak YIPP telah diberikan kesempatan untuk membentangkan kertas cadangan Program Iltizam Huffaz dan mendapat maklum balas yang positif daripada Ahli Majlis Fatwa Pulau Pinang. Keputusan JK Fatwa akan diperolehi pada mesyuarat seterusnya.